2020-04

‘Goud in handen'

Deze week de biovak - de landelijke beurs voor bio(dynamisch) producerend en verhandelend Nederland - van agrarische producent, verwerker en retail. Presentaties, noviteiten, kennisuitwisseling/debat/gesprek en niet onbelangrijk ontmoeten van de gehele keten!

In debat/gesprek met Tweede Kamerlid D66 Tjeerd de Groot (mede grondlegger van ‘kringloopaanbouw’), Echte en eerlijke prijsvorming (True and fair pricing), toekomstsperspectief voor Biologische bloementeelt maar ook alternatief kwalitatief onderzoek in de vorm van Stijgbeelden en Chroma’s. Een veelheid aan onderwerpen…

Daarnaast gesprekken over alternatief verpakkingsmateriaal, beschikbaarheid van type (sla)rassen bij Vitalis zaden, Rijk Zwaan en Bejo zaden als standhouders. En veel ontmoetingen van met docenten Warmonderhof, stagiaires, medewerkers, collega-boeren en tuinders.

Met een titel ontleent aan de ‘Boerentroonrede’ - waarmee traditie-getrouw de biobeurs opent en waarin de visie van een boer of boerin centraal staat. Dit jaar van de hand van Tineke van de Berg - boerin op Stadsboerderij de Kemphaan in Flevoland/Almere.

“In de eerste plaats gaat het erom de landbouw weer te verbinden met de bodem. Daarnaast gaat het om verbinding met de samenleving.” Tineke roemt de reusachtige werking van de bodem, waarin een rijk bodemleven alles omzet in waardevolle humus: een onmisbaar aandeel in de oplossing van het klimaatprobleem. “De boer moet dit samenspel verzorgen en zich ook richten op het aanvoeren van stikstof vanuit het eigen bedrijfssysteem. Hierdoor ontstaat geen stikstofcrisis, die alles te maken heeft met de fosfaat- en CO2-crisissen.”
“Kringlopen zijn aardig, maar een opwaartse spiraal realiseren is veel mooier.” En kringlooplandbouw ziet Tineke vanuit biologische landbouw als een tussenstation. “Met een voortdurende verbetering van bodemvruchtbaarheid, landschap, milieu en natuur kunnen we een opwaartse spiraal creëren, dan wordt elke boerderij een motor voor bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit. Ik ben ervan overtuigd dat iedere plek, ieder bedrijf, iedere boer, zijn eigen mogelijkheden daarin heeft.” Haar biologische collega-boeren moedigt ze aan hun dromen serieus te nemen: "Er is werk aan de winkel en we hebben goud in handen.”
De complete Boerentroonrede is hier na te lezen.

Deze week een ‘vergeten’ groente in de vorm van goudgele koolraap - met een verhaal… Deze heeft in de hongerwinters een uitermate belangrijke plek gehad, maar daarna min of meer in de vergetelheid geraakt. Niet van eigen land dit keer, maar afkomstig van BioRomeo - besteld bij Krispijn van de Dries, wellicht nog bekend van zijn statement een aantal jaar terug met het storten van een ton aardappelen op de dam. Een van de eerste boerenprotesten over de ‘zieke’ marktwerking waarbij productie van eigen Nederlandse bodem het onderspit moest delven in de concurrentie van import van nieuwe oogst aardappelen (terwijl hier nog mooie kwaliteit oude oogst voorhanden was).

Bij doorsnijden voor een aantal koolrapen, kwam in onze schuur echter aan het licht dat een te groot aantal knollen van binnen bruin/voos zijn en dat deel niet bruikbaar. Contact met Krispijn leverde de verklaring dat boriumgebrek door de hitte-periode van afgelopen teeltseizoen hier toe heeft geleid. Steeksproefgewijs daar bij controle niet in de hoge mate als nu aangetroffen.

Volgende week wordt dit gecompenseerd door een extra hand sjalotten in het pakket...

- Reni -

Pakket inhoud

Deze week
groente Prei - Witlof - Koolraap - Rode biet - Groenselderij
fruit Appel Santana - Peer Concorde - Sinaasappel Navelina
Verwacht
groente Witte kool - Kleurenpeen - Pompoen grijs - Knolselderij - Oesterzwam - Rucola wild (bonus: sjalotten)
fruit Appel Topaz - Banaan - Kiwi