2020-13

De basis ligt klaar!

We hebben er op moeten wachten - de gunstige omstandigheden om de basis van een heel tuinseizoen klaar te mogen leggen. De nattigheid op nattigheid gooide keer op keer 'roet in het eten’ en in plaats van dat het steeds iets droger werd zoals gehoopt, werd het alleen maar natter.

Nu is het eindelijk zover, de grond is mooi opgedroogd op nagenoeg alle plekken. De wintergewassen en groenbemesters zijn geklepeld/kleingemaakt. Al het snoeihout uit de houtwallen en van de knotwilgen is versnipperd en afgevoerd van de randen van het bouwland…het land ligt klaar om te bemesten. (zie 3x panorama)

Een combi van mooie verteerde, strorijk vaste mest op het bouwland en drijfmestgift op de grasklaverpercelen en overige groenbemesters is afkomstig van Joost Boons - biologische melkveehouder te Welsum (15 km van ons vandaan). Het bodemleven wordt met deze organische mest of omgeploegde grasklaverzode gevoed, de groentegewassen gedijen vervolgens goed op deze ‘levende' bodem.

Een inkijkje in een week die nog maar halverwege is… zondagswandeling door ‘ons’ spruitenbos - doorgeschoten spruiten met bloei! door warme winter en langer groeimoment op natte akker; ieder zijn eigen ritme - voorjaarstooi naast nog winterrust van twee berken; palendans - de plantgaten voor de op bak gezaaide peul en tuinboon: de eerste groene rijtjes uitgeplant op de volle grond; bonen leggen met plantmachine - voor opeenvolging met tuinbonen voor pakket en markt; trekkergeronk en activiteit!

Een ieder van het tuinteam genoot van het buitenwerk dat nu van start is, met zelfs koffie en lunch buiten in de zon - dit alles op ruime afstand. Goede gezondheid voor ieder!

- Reni -

Pakket inhoud

Deze week
groente Week 13 geen levering
fruit Week 13 geen levering
Verwacht voor de eerste levering in maart
groente Kleurenpeen - Prei of Witlof? - Spitskool - Wortelpeterselie - Raapsteel
fruit Appel Topaz - Sinaasappel Navelina - Kiwi