Geschiedenis van het bedrijf

1980

Kerst: boerderij plus vijf hectare grond aangekocht

Familie en vrienden staan garant voor de noodzakelijke borg van f 25.000

1981

Eerste teeltseizoen

Veel producten gaan de eerste jaren naar de Apenheul, volgens contract. Doel van de Apenheul is de vruchtbaarheid van de apen te verbeteren middels biologisch-dynamische voeding.

1982

Rolkas gebouwd (project van 3 maanden)

Met deze (ongestookte) kas breidt het aantal teeltmogelijkheden en het teeltseizoen uit.

1983

4 ha grond verkocht aan stichting grondbeheer biologisch-dynamische landbouw

Een eerste, belangrijke stap in het streven de grond uit de sfeer van economische speculaties te halen en daarmee vrij te maken voor de biologisch-dynamische landbouw. De Hooge Kamp pacht de grond van de stichting.

1984

Open dag met 1800 bezoekers

Deze onverwacht grote opkomst stimuleert tot diverse open dagen die in de jaren hierna volgen.

1985

Verdeelcentrum neemt hele productie af

Het contract met de Apenheul is afgelopen, de kwaliteit van de producten is inmiddels zo goed dat het verdeelcentrum Odin graag alles afneemt.

1987

Boerderij brandt af

Woonhuis, de stal en alle persoonlijke bezittingen van de bewoners gaan volledig in rook op.

 

Start abonnementensysteem

De eerste 40 groenteabonnees halen wekelijks hun pakket verse groente af op de Hooge Kamp.

1988

4,5 ha nieuwe grond hierbij

Stichting Grondbeheer…koopt het nieuwe stuk grond, de Hooge Kamp pacht het wederom van de Stichting.

 

Nieuwe schuur herrijst

Na een jaar kamperen op eigen erf gaat de familie Waleson voorlopig wonen op de nieuwe schuurzolder, de later bedrijfskantine moet worden.

 

Eerste koe op het erf

Begin van een veestapel, die het bedrijf van goede, schone mest moet gaan voorzien. Er wordt een ruimte ingericht voor de verwerking van melk tot diverse zuivelproducten.

1989

Nieuw woonhuis gebouwd

 

1990

Voederbiet verschijnt

Dit informatieblad van de Hooge Kamp komt vanaf dan vier keer per jaar uit en voorziet in een groeiende behoefte aan meer binding tussen de consumenten en de Hooge Kamp zelf.

1991

Eigen vrachtauto

Het verdeelcentrum Odin schenkt de Hooge Kamp een kleine vrachtauto.

1992

Start winkel ‘Groenterij’

De Hooge Kamp start een groentewinkel met producten van het land, midden in Apeldoorn. In hetzelfde jaar begint de Hooge Kamp ook met een groentekraam op de boerenmarkt in Wageningen.

1993

Markt in Arnhem

Ook in Arnhem verschijnt de Hooge Kamp met een groentekraam.

1994

Fruitbomen geplant

Het IVN plant een aantal Oudhollandse rassen van hoogstamfruitbomen rond het erf.

1995

Kringloop met de Vijfsprong en de Blankenmate

Het houden van vee op eigen bedrijf blijkt niet rendabel te krijgen, dus wordt gekozen voor een samenwerking met vleesvee- en melkveebedrijf, waar alle partijen baat bij hebben.

 

Derde lustrum wordt gevierd

Er zijn 210 groente abonnees, 80 zuivelabonnees en er worden wekelijks zo’n 100 boeketten gemaakt. Er zijn 46 stagiaires opgeleid (waarvan er zeker 6 nu een eigen biologisch-dynamisch bedrijf hebben). Er is al 1 ha vrij van pacht.

1996

Hoe nu verder?

Reg en Dianne Waleson zeggen vaarwel tegen de Hooge Kamp; hun nieuwe plek wordt en is de Warmonderhof in Dronten. Het is moeilijk geschikt opvolging voor het bedrijf te vinden om het bedrijf voort te zetten.

 

Wenkend perspectief

Eelko Hafkamp, Sonja Mars, Karin Koelman en Saco Bekius besluiten om samen de mogelijkheden te onderzoeken om de Hooge Kamp voort te zetten.

1997

Een spannende overname

Alle zeilen worden bijgezet om de voorgenomen overname vorm te geven. Met een hoge financiële inzet van de Rabobank, de Triodos bank, een aantal klanten, kennissen en stichting grondbeheer wordt dit een feit.

 

Een succesvol jaar

De Hooge Kamp heeft de wind in de zeilen. Het jaar wordt met een goede oogst en flink meer pakketklanten afgesloten.

1998

Koeling operationeel

Doordat we nu een koeling hebben kunnen het oogstwerk voor de pakketten beter verdelen, en de spullen die van de markten over zijn beter bewaren.

 

Start markt in Apeldoorn

Op 20 augustus opent de wethouder van Economische zaken de markt in Apeldoorn. De Hooge Kamp is zeker van de partij.

1999

Niet meer naar Wageningen

Drie markten per week is wel erg veel. Voor de verdeling van het werk is het beter daar te stoppen.

 

Klanten Horsterhof

Anna van Oostwaard van de Horsterhof vraagt ons om tijdens haar sabbatical van een jaar een deel van haar klanten te verzorgen, een grote eer.

2000

Nevenactiviteiten bloeien

De Hooge Kamp is van oudsher meer dan alleen landbouw. Dit jaar komt dit tot uiting in objectief kritische voorlichting over genetische manipulatie en een cursus aquarel schilderen.

 

Nieuwe gezegden ontspruiten

Oost, West, Tomaten best

Zoals het boontje thuis smaakt, smaakt hij nergens.

2001

MKZ jaar

Dit is het jaar van de MKZ in onze omgeving. De Hooge Kamp ligt binnen het afgesloten gebied. Omdat we geiten hebben wordt ook ons bedrijf gesloten. Dit levert veel complicaties die zich langzaam oplossen. Het lukt ons niet om de dood van de geiten af te wenden, we zijn een van de laatste bedrijven die worden geruimd.

 

Nieuwe vrachtauto

De kleine vrachtwagen van Odin verlaat het erf, het kan echt niet meer…en wordt vervangen door één met stuurbekrachtiging en laadklep!

2002

Een moeilijk jaar

Hoewel de Hooge Kamp gestaag groeit, is het moeilijk de arbeid rond te krijgen en financieel de eindjes aan elkaar te houden. Het is moeilijk het biologisch-dynamisch karakter staande te houden.

2003

De wending

Eelko en Sonja besluiten vroeg in het jaar dat dit hun laatste seizoen op de Hooge Kamp is. Er worden veel kandidaten uitgenodigd om over de volgende fase van de Hooge Kamp te praten. In augustus kiezen Jeroen, Simone, Roel en Reni er voor om in 2004 gezamenlijk met Saco en Karin te starten. Roel en Reni scholen bij aan de Kraaybeekerhof.

2004

De grote schoonmaak

Opruimen is een goede manier om de plek eigen te maken. Veel spullen verlaten het erf. Er komt weer meer ruimte voor het biologisch-dynamisch karakter van het bedrijf.

 

Start fruitabonnement

Begin van het jaar wordt gestart met fruitpakketten; voor de inhoud wordt bij fruittelers in den lande gekocht. Ook is er geen winterstop meer. Maatregelen die maken dat het rendement van het bedrijf een sprong maakt. De financiële eindjes passen plots een stuk beter.

2005

Aanschaf plantmachine

De mechanisatie zetten we voort op de leest van afgelopen vierentwintig jaar; de plantmachine zorgt voor verlichting van de werkdruk in de drukste periode van het teeltseizoen (juli+aug), de perspotjes-ponsrol maakt het makkelijker om het plantgoed recht op het bed te krijgen.

2005

Jubileum wordt gevierd

Groot feest met velen die de Hooge Kamp groot hebben gemaakt. Het moment voor ons om het nieuwe logo en beeldmerk in de wereld te zetten.

Het bedrijf: 240 groenteabonnees, 90 fruittassen en twee goedlopende boerenmarkten waarvoor op ruim vier ha groentegewassen geteeld worden. Dit alles gelukkig met een gezonde financiële situatie.

 

Uitbreiding met een bestelbus

Naast de vrachtauto komt er ook een nieuwe Iveco-bestelbus op het erf. Deze kan de ritten naar collega-telers voor groente en fruit beter verzorgen en daarmee de vrachtauto ontlasten. Ook rijdt deze met de vrachtwagen mee naar de boerenmarkt in Arnhem, waar nu drie kramen ipv 2 met groente gevuld worden.

2006

Veranderd teeltseizoen

Een koud voorjaar wordt gevolgd door een periode van hitte-golf. Veel gewassen hebben het niet gemakkelijk ondanks dat we veel beregenen. De regen van juli/augustus is welkom, het zorgt voor (her)groei in de aardappelen. Net als 2005 is de nazomer warm en mooi, we krijgen de snijbonen nauwelijks geplukt & afgezet. De winterteelten groeien mooi. We oogsten volop van de tuin tot in begin november, wederom een lang teeltseizoen zoals in 2005.

 

Komst van heftruck en aardappel-voorraadrooier

De aardappelen (ca halve ha) halen we grotendeels met deze rooier in kuubkisten binnen, het rapen met de hand hiervoor was immers een groot karwij. De kisten kunnen met de heftruck gestapeld worden en later uitgezocht worden met een kistenkantelaar. Ook biedt de heftruck de mogelijkheid om peen, bieten en hard fruit in kuubkisten of op pallets van elders te laten komen. Het inpakken van de marktbussen is nu in een vloek en een zucht voor elkaar.

2007

Beregening uitgebreid

De ervaring van 2006 maakt dat we de beregening ook door laten trekken naar de tuinen die verder van het erf liggen. Dit maakt het beregeningswerk minder zwaar en intensief.

 

Nieuwe partners gezocht

Jeroen Hak geeft medio juni te kennen dat hij in 2008 naar de Noorderhoeve vertrekt en eind 2007 stopt op de Hooge Kamp. De goede en prettige samenwerking van de vier ondernemers heeft gemaakt dat de Hooge Kamp de laatste vier jaar is gegroeid: de hoeveelheid groente die geteeld en afgezet is en haar financiële situatie en exploitatie.