Over de Hooge Kamp

Al eeuwen een plek

De Hooge Kamp ligt temidden van laaggelegen beemten en broek tussen Apeldoorn en Deventer. Reeds eeuwen geleden heeft zich op deze zandopduiking in de IJsselvallei landbouw ontwikkeld. Jaar in, jaar uit hebben onze voorgangers potstalmest op het land gebracht. Elk jaar is de grond hierdoor iets verder opgehoogd. Zo is door de eeuwen heen de Hooge Kamp als plek ontstaan waar wij nu uw groente verbouwen.

Deze duurzame werkwijze zetten wij als tuinders op de Hooge Kamp voort met de biologisch-dynamische aanpak. Wij werken gezamenlijk aan een gezonde bodem met een rijk bodemleven én aan een thuis - haven voor allerlei dieren en planten; een natuurlijke omgeving waarin wij met plezier en voldoening ons werk doen.

Gezonde bodem, gezonde gewassen

De grond van de Hooge Kamp wordt elk jaar verrijkt met verteerde potstalmest uit de biologische veehouderij van familie Boons uit Welsum. Een werkwijze die al eeuwen wordt toegepast op de grond van de Hooge Kamp.

Deze vorm van bemesten zorgt voor bodemvruchtbaarheid en voor een actief bodemleven, zo blijft het natuurlijke evenwicht bestaan. Kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen worden niet gebruikt vanwege hun negatieve invloed op dit bodemleven; terwijl wij juist de kringloop in de grond willen verzorgen.

Op deze vruchtbare, gezonde bodem groeien zo’n vijfenzestig verschillende teelten. Deze verplaatsen zich volgens een zevenjarig vruchtwisselingschema over de 9 hectare tuin. Na vijf jaar sterk gevarieerde teelten, krijgt een perceel twee jaar de rust van grasklaver. Grasklaver voor het vee van de familie Boons.

Gezonde producten met een verhaal

Al die heerlijke groenten leveren wij direct aan consumenten. Veel klanten zeggen het verschil te merken en te proeven. Een gezond product en een goede smaak gaan bij ons hand in hand.

De groenten van de Hooge Kamp leggen maar een korte weg af naar de huishoudens waar hier een gezond maal van wordt bereid. Daar geven we de voorkeur aan, een consumentenkring die dichtbij is en waar de mensen achter de monden niet onzichtbaar blijven. Daarom staan we met een verhaal ‘achter de groenten’ op twee boerenmarkten en worden er wekelijks groenteabonnementen in de regio bezorgd - ook met een verhaal.

Nauwkeurig afgestemd

De gewassen die wij telen zijn nauwkeurig op elkaar en de bodem afgestemd. Hierdoor ontwikkelen de planten zich in al hun vitaliteit en neemt de kans op ziekten en plagen af. De ontwikkeling van het gewas- van groeien, bloeien tot afrijpen - wordt ondersteund door het gebruik van preparaten (vergelijk ze maar met de homeopathische geneesmiddelen). Door bij de teelt ook rekening te houden met de invloed van maan, sterren en planeten volgen we het natuurlijke ritme van de aarde.

Onmisbaar in het geheel zijn alle overige planten, struiken, bomen en dieren. De houtwal die de tuin omzoomt geeft het ecologisch systeem boven de grond optimale kansen zich te ontwikkelen. Natuurlijke vijanden zoals vogels, lieveheersbeestjes, sluipwespen en gaasvliegen die in de houtwal een leefplek vinden, kunnen van hieruit hun werk doen. Zij eten rupsen, slakken en parasiteren luizen die zich ook door onze gewassen aangetrokken voelen. Zo ontstaat een stabiel web aan relaties op het bedrijf.

Dit alles zorgt voor een gezond en evenwichtig landbouwbedrijf.