Jeroen Hak (2004 - 2006)

Mijn naam is Jeroen Hak en ik ben sinds december 2003 woonachtig en werkzaam op de Hooge kamp. Ik woon hier samen met mijn vrouw Simone en dochter Kiri. Als jongetje van 13 jaar kwam ik tijdens mijn opleiding op de lagere agrarische school in aanraking met een biologisch-dynamische tuinder waar ik van toen af aan na school, in mijn schoolvakanties werkte en mijn school tuinbouwstage deed. Hier zag ik naast mijn reguliere tuinbouwopleiding een manier van tuinieren die mij erg aansprak; geen planten op steenwolmatten maar met de wortels in de grond. Geen kunstmest om de plant te voeden maar vercomposteerde dierlijke mest om de bodem te voeden waar de plant in groeit. Geen chemische bestrijdingsmiddelen maar preventieve maatregelen zoals een goede vruchtwisseling en een afwisselend teeltplan om ziekten en plagen te voorkomen.

Een logische stap was toen om mijn agrarische vorming voort te zetten op de Warmonderhof, de opleiding voor biologisch-dynamisch landbouw. Daar heb ik in drie jaar veel geleerd wat ik in de praktijk kon brengen op diverse plekken in Nederland (in 1986 als stagiaire op de Hooge kamp), Frankrijk en later ook in Engeland waar ik zeven jaar als tuinder en werkbegeleider werkzaam ben geweest. In Engeland was er de combinatie landbouw en zorg welke geheel nieuw was voor mij, een extra dimensie aan de mij al bekende b.d.-landbouw. Het waren mooie, leerzame en indrukwekkende jaren maar door de combinatie van wonen en werken in een gemeenschap van gezinnen en mensen met een zorgvraag was na zeven jaar onze energie op en was het tijd voor een nieuwe stap in ons leven. Het werd de stap terug naar Nederland, terug naar familie en een nieuwe start als tuinder en vennoot op de Hooge kamp.

Jeroen Hak (geboren 1968)