• Cadeau-pompoen

  Met de koude die intreedt, en ook de eiken die als een van de laatste in rij hun bladeren laten vallen…is het volop herfst en naderen we winterkoude. De spruiten dikken en worden steviger, we oogsten volop in de winterprei, en halen de l

 • Triticale wintererwt

  Het herfstzonnetje en de droge omstandigheden maakte dat het halverwege de week een goed moment was om de groenbemester triviale wintererwt te schoffelen. Roel heeft zijn best gedaan voor een inkijkje met foto's

 • Kas op z’n stek

  Er heeft weer een verhuizing plaats gevonden van 500 m2 schoon glas!

 • Rijp en (verbouw) vorderingen

  Van wind, regen en warme temperaturen naar helder blauw en koude met berijpt gras en gewas…

 • Stralen!

  Deze week een romanesco bloemkool in het pakket… genoten is er al enige weken op rij met de oogst in het klein en in zonneschijn. Nu was het overgrote deel oogstbaar en genoeg voor alle pakketten.

 • Stralend kasdek

  Zon, wind en regen…herfstkleuren.

 • Herfst = paddestoelen!

  Nevel/mist, ochtendrood of morgenbui…elke morgen is nu anders.

 • Morgenlicht

  Nevel/mist, ochtendrood of morgenbui…elke morgen is nu anders.

 • Oogstmoment ;-)

  In oogstbroeken lopen we menigmaal naar achteren op het land - naar het voetbalveld zoals we dit stukje tuin noemen, omdat deze grenst aan het voetbalveld van de vereniging V & L in dorpje de Vecht.

Pagina's