Meelevertje 13 december 2007

Deze week dan de eerste spruitjes van eigen land in uw pakket, na menig nachtje vorst zijn zij lekker op smaak gekomen en in grote hoeveelheden oogstbaar.
De laatste gewasresten van ‘oude’ teelten zoals bijvoorbeeld van de snijbiet en de broccoli zijn klein gemaakt met onze weidebloter en vervolgens ondergewerkt met de schijveneg. Belangrijk voor de vorst echt zijn intrede doet, want gedurende de winter en het voorjaar kunnen deze deels al verteren. Wanneer deze grond voor een volgend gewas opnieuw nodig is zorgt dit ervoor dat er een schoon bed klaar ligt, ipv een met veel stronken.

Deze week was er ook de jaarlijkse Eko- en Demeter inspectie. Even in een notendop wat dit inhoudt.
Wij krijgen dan bezoek van de controleur van Skal (Stichting Keurmerk Alternatieve Landbouw). Tijdens zo’n bezoek wordt er gekeken naar het teeltpan en vruchtwisseling van onze tuin, bemestingsplan en de gebruikte meststoffen, zaad- en plantgoedgebruik en de toepassing van de b.d.-preparaten. Deze worden dan getoetst aan de europese richtlijnen welke gelden voor het Eko- en Demeterkeurmerk, is alles in orde dan ontvangen wij ons certificaat voor 2008.
Meer informatie kunt u vinden op www.skal.nl onder de link keurmerken.

We leveren volgende week een dubbel pakket voor de kerstdagen én de afronding van het oude jaar.
De aardappelen die voor de week van Kerst voor velen klaar staan, staan dat nu volgende week. Zo geldt dit ook voor de tweewekelijkse leveringen, deze schuiven een week naar voren - dus afleverdatum 21(22) december ipv 28(29) december.
* * * * *
TIP: Neem volgende week een extra tas mee om al uw groenten mee naar huis te kunnen nemen!