Meelevertje 24 april 2008

Hier heerst alom het gevoel van lente.
Maandagmiddag hebben we een bezoek gebracht aan de maatschap Boons - de biologische melkveehouderij waar we een samenwerking mee hebben. Reden van ons uitje was om getuige te zijn van het feest volop ‘bokkesprongen’ van de koeien die na een winter op stal weer de wei in gaan. Een heel bont gezelschap van koeien was het - een mix van Brown Swiss, Mont Beliarde, FH en MRIJ. Met de fokkerij en daarmee het kruisen wordt met name naar meer robuustheid toegewerkt, want de koeien krijgen maar een relatief laag aandeel (15% tegen 50% wat gangbaar is) krachtvoer als ratsoen. Daar leent de doorgefokte melkkoe zich niet erg goed voor.
Op eigen erf regent het inmiddels voorjaarssoorten, zoals Roel zegt. De boerenzwaluwen zijn gearriveerd en scheren over het land, de braamsluiper heeft zich laten horen, evenals zwartkop of is het toch de tuinfluiter geweest…? En we houden de torenvalken-kast goed in de gaten, want de rust die er is geweest laat zich nu wellicht verklaren. De torenvalken jagen kraaien weg, ofwel ze hebben daar hun territorium. Maandag namen we het vrouwtje in de kast waar - roepend naar het mannetje! Een morgen later heeft Roel drie paringen waargenomen. Hopelijk gevolgd door eileg…

Het ziet er naar uit dat de lente eindelijk is aangebroken. De nachten kunnen nog wel koud zijn maar temperaturen tot 16 °C dat hebben zowel wij tuinders als de plantjes graag. Door het warmere weer steken de plantuitjes op de volle grond hun groene kopjes boven de grond en is de spinazie aan het kiemen gegaan. De slaplantjes die al een aantal weken in de grond staan en alle vrieskou hebben overwonnen, gaan nu eindelijk aan het groeien. Wat je niet meteen ziet, is dat ook de bodem aan het wakker worden is. Elke dag neemt zij meer en meer warmte op. Met de bodem bedoelen we natuurlijk het geheel van zandkorrels, leem, wormen, insecten maar vooral ook de minuscule bodemorganismen. Zij zorgen ervoor dat voedingstoffen voor de planten vrijkomen. Dat hebben de planten nodig, maar dat geldt uiteraard ook voor water. Daar moeten we een beetje op letten. De afgelopen maand heeft het niet veel geregend. Voor het plantgoed welke al geworteld is, is dit niet zo’n probleem maar voor de jonge plantjes die met hun wortels nog de vochtige ondergrond moeten opzoeken wel. Deze ondersteunen we daarin door te beregenen, de al wel gewortelde planten profiteren hiervan door goed weg te kunnen groeien.