Meelevertje 26 maart 2009

Vorige week goed gebruik gemaakt van het mooie en droge weer. Op vrijdag hebben we de peulen, doperwten, capucijners en eerste twee bedden tuinbonen kunnen uitplanten. Gezaaid in week 6 waren deze nu groot; na een warmere opkweek hebben deze buiten eerst goed af kunnen harden.
Waneer ze goed geworteld zijn en aan de groei gaan, zullen we spoedig hier palen & gaas bij spannen, zodat ze geleid naar boven kunnen groeien. Gelukkig kunnen we ze nu nog goed afdekken met agrocover tegen de ergste koude en hazenvraat. Met het hekwerk wordt dit een stuk lastiger.

In het weekend is voorlopig de laatste hand aan het ploegen gelegd. De ca halve hectare voor de aardappelen ligt er nu ook mooi bij. Met de slag te pakken had Roel onder de lange banen voldoende tijd om te kijken wat allemaal door deze mooie omgeploegde grond wordt aangetrokken: Roel telde maar liefst 15 witte kwikstaarten. Nu de vogeltrek op volle gang is, trekken deze in groepjes rond. Welkom gingen ze op zoek naar voedsel…
Inmiddels staat het pootgoed klaar in kisten, om wakker te worden. Bij mooi droog, warm en zonnig weer rijden we de pallets naar buiten toe - we zetten dan letterlijk het pootgoed in de lente-zon! Licht voorkomt dat de wakker wordende spruiten lang & dun en daarmee kwetsbaar worden; licht remt namelijk de lengtegroei en zorgt voor stevig, compacte ofwel korte spruiten.

Waar ploegen niet nodig is om koolstronken onder te werken of een grasklaver-zode om te leggen, kiezen we voor de grondbewerking van spitfrezen. Deze bewerking gaat langzamer, ondieper en keert de grond niet om (toch een beetje onnatuurlijk) maar doorwoelt de bovenste laag met als resultaat een losse grond. Belangrijk is echter wel dat de te spitfrezen grond niet te ‘vuil’ (begroeid met bijkruiden) de winter in gaat, anders levert spitfrezen niet een schoon zaai- of plantbed na. Kluiten en pollen gras of bijkruid zorgen dan voor onregelmatigheden, waarvan de zaai- of plantmachine of straks het machinaal schoffeltuig hinder ondervindt.

De regen zorgt momenteel voor een rustmoment, de 2e lichting plantgoed laat op zich wachten tot droger weer.