Meelevertje 31 januari 2008

Met temperaturen rond de 10 C° lijkt de lente al een beetje begonnen te zijn. Het fluitekruid steekt als eerste schermbloemige zijn kop boven de grond en de houtduif en de tortelduif ruzieën om een nest in de plataan. Op het land genieten de prei, boerenkool en spruiten van deze warme winterperiode. Zij kunnen gestaag verder groeien. Elders op het land is het rustig. Misschien mag er zelfs nog een vleugje vorst overheen. Vrieskou kan de structuur van de grond opmerkelijk verbeteren. Dat kan het plezier met het teeltseizoen te beginnen alleen maar groter maken.

Het droge weer begin van de week benutten we om onze trekker (zonder cabine) voor reparatie weg te brengen en onze andere Renault-trekker met aardappelruggenfrees weer in orde op te halen. De eerstgenoemde trekker - onze fiat-trekker (wielen op 1,80m, geen cambine) werd door Martin Hendriks van het mechanisatiebedrijf als ‘verpleegtrekker’ betiteld. Een collega die aan kwam lopen terwijl Roel en Martin stonden te kletsen - dat is vast een tuinbouwtrekker!? Juist omdat wij deze lichte trekker vooral inzetten om onze teelten te verzorgen, kriebeleggen, schoffelen, aanaarden etc. Allemaal handelingen om de bovenlaag mooi open te houden en zoveel mogelijk onkruid(kiemen) te pesten om te voorkomen dat ze te veel gaan concurreren met het gewas wat wij tot wasdom willen laten komen om een mooi, gaaf en vitaal gewas te kunnen oogsten.

De prei heeft het afgelopen seizoen niet gemakkelijk gehad, klein plantgoed - laat geplant - nat seizoen. Met de warmere temperaturen en de dagen die lengen, geven we met mestkorrels (monterra malt van plantaardige afkomst) deze nog een steuntje in de rug; want doorgroeien doet de winterprei zeker. Met een regenbuitje komt de voeding hieruit makkelijk opneembaar voor het gewas beschikbaar. Een keer aanaarden bedekt het onkruid wat langzaam ook meer groei vertoont en op deze wijze op geen enkele wijze meer kan concurreren met de prei.